zondag 15 maart 2020

Lessen op 16 en 23 maart gaan NIET door.

Beste ruiters, ouders/verzorger en vrijwilligers,
Naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het Corona virus vinden wij het als bestuur verstandig om als stichting ook een bijdrage te leveren om verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. 

Daarom hebben wij besloten om vooralsnog de lessen van morgen (maandag 16 maart) en volgende week (maandag 23 maart) NIET door te laten gaan.

Afhankelijk hoe de situatie zich ontwikkelt zullen wij eventueel nadere maatregelen nemen voor de eerstvolgende lesdag op maandag 30 maart. Wij houden u daarvan op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van SPG In het Zadel