woensdag 23 december 2020

Informatiebrief december 2020

Bestuur 

In het afgelopen jaar hebben wij 2 nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Theo den  Blanken is na de zomer gestart als onze nieuwe penningmeester.  

Daarnaast zal Gien van den Enk aankomend jaar de secretariaatstaken van Nancy Vlek-Heijman  gaan overnemen. Wij zijn heel blij met deze aanvulling binnen het bestuur en wensen Theo en  Gien veel plezier en succes toe bij SPG In het Zadel. 


Vergoeding leskosten 2020 

Tijdens de eerste lockdown in maart hebben wij u gevraagd het lesgeld ondanks alle  onzekerheden gewoon door te betalen. Daarbij hebben wij u de belofte gedaan dat, als de  financiën het zouden toelaten, wij dit in januari 2021 financieel zouden compenseren. Wij zijn  heel blij dat vrijwel iedereen daar gehoor aan heeft gegeven. Daarnaast zijn wij er als bestuur best trots op dat het ons in deze moeilijke tijd toch gelukt is om voldoende fondsen te werven  en de stichting financieel gezond te houden.  

Wij kunnen u daarom mededelen dat iedereen die het eerste halfjaar volledig doorbetaald heeft  in januari een loyaliteitskorting op het lesgeld krijgt. Voor de junioren is dit € 120 en voor de  senioren is dit € 160. 


Leskosten 2021 

Helaas stijgen de vaste kosten voor de stichting ook in 2021. Dit betekent dat wij voor volgend  jaar een tariefsverhoging moeten doorberekenen.  

Omdat nog niet helemaal zeker is wanneer de lessen weer opgestart worden, zal de factuur pas  na aanvang van de lessen verzonden worden. Daarbij zal rekening gehouden worden met het  aantal lessen dat in het nieuwe jaar tot dan toe niet door kon gaan.  

Junioren:  

Tarief voor 2021 is € 504 

tarief eerste termijn 2020 € 293 

tarief tweede termijn 2020 € 211 

Senioren:  

Tarief voor 2020 is € 666 

tarief eerste termijn 2020 € 387 

tarief tweede termijn 2020 € 279 

De termijnen staan verder beschreven in de algemene informatie van SPG In het Zadel. Deze  informatie kunt u terugvinden op onze website www.inhetzadel.nl. Mocht het betalen van de  eerste termijn in 1 keer een probleem zijn, dan verzoeken wij u contact op te nemen met onze  penningmeester om hier afspraken over te maken.

Fondsenwerving 


Als bestuur doen wij onze uiterste best om de leskosten zo laag mogelijk te houden. Dit doen  wij onder andere door mee te doen aan de volgende activiteiten: 

- Collecte lopen voor het Fonds Gehandicaptensport 

- Deen Sponsor Actie 

- Rabo ClubSupport 

- De Grote Droomloterij van het Fonds Gehandicaptensport 

- Kerstboombestellen.online 

Daarnaast proberen wij via particuliere- en bedrijfsdonaties grote onkosten te dekken.  

Ook volgend jaar hopen wij weer aan een aantal van dit soort activiteiten deel te nemen. Wij  hopen dat u ons daarbij ook wilt helpen als dat nodig mocht zijn! Heeft u nog andere  suggesties? Dan horen wij dat graag! 

De Grote droomloterij 

Op dit moment loopt onze deelname aan De Grote Droomloterij van het Fonds Gehandicaptensport nog. Dit is een landelijke actie in plaats van de jaarlijkse collecte van het  Fonds Gehandicaptensport. 

Wilt u ons helpen het doel van 500 loten te bereiken? Een lot kost maar 2 euro! Als het ons lukt  om 500 loten te verkopen, ontvangen wij € 250 voor onze ruiters. Dat moet ons toch lukken? De trekking van de loterij is op 30 december en tot die tijd kunt u nog loten kopen. De link en de  QR-code mogen natuurlijk ook gedeeld worden met alle familieleden, vrienden en andere  bekenden. Graag zelfs! Op naar de 500 loten! 

Link: 

https://loterij.degrotedroomloterij.nl/?affiliate=0428dd00-475c-4089-af0d-cfc77f955f2e 

QR-code: 

Corona maatregelen 

Wij zijn ons er zeer van bewust dat onze ruiters tot een kwetsbare groep behoren. Daarom  willen wij nogmaals uw aandacht vragen om bij het starten van de lessen in het nieuwe jaar de  coronamaatregelen goed in acht te nemen. Voor de gezondheid van uzelf, onze ruiters, maar  ook voor onze vrijwilligers! 

- Houd 1,5 meter afstand 

- Draag een mondkapje (vanaf dertien jaar, tenzij dit vanwege een beperking niet mogelijk is) - Was of desinfecteer bij aankomst en vertrek uw handen 


Demonstratie dag en aangepaste proeven 

Het is nog niet bekend of wij in 2021 extra activiteiten, zoals de demonstratie dag, kunnen  organiseren in verband met de corona maatregelen. 


Afmelden voor de les 


Voor een goede organisatie van de lessen is het uiterst belangrijk dat een afbericht wordt  gegeven aan de vrijwilligerscoördinatoren Adri Hulst of Patricia Hoffman. Het telefoon nummer  van Adry Hulst is: 06-54955443 en van Patricia Hoffman: 06-40378426. Zonder afbericht worden  pony’s/paarden nodeloos opgezadeld en komen vrijwilligers voor niets! 


Vrijwilligers 

Voor het paardrijden van onze ruiters zijn de vrijwilligers absoluut onmisbaar. Al is er geld  genoeg en zijn er voldoende paarden, zonder de “handen” kunnen wij de lessen niet door laten  gaan! Net als voor veel verenigingen en stichtingen wordt het voor ons ook steeds moeilijker  om mensen te vinden die iedere week weer volkomen belangeloos klaar staan om uw  zoon/dochter, broer/zus te kunnen laten rijden. Wij willen daarom een dringend beroep op u  doen ons in deze zoektocht te helpen. Kent u iemand in uw omgeving die niet bang is voor  paarden en op maandag tijd heeft om ons te helpen, spreek deze persoon dan eens aan en  vraag of hij/zij eens mee wil komen kijken naar de lessen. Wie weet kunnen we zo ons  vrijwilligersbestand wat vergroten! Voor meer informatie kunt u terecht bij ons bestuurslid  Alma Tervoort of op onze website.


Aansprakelijkheid 

Het paardrijden bij SPG In het Zadel gebeurt geheel op eigen risico van de ruiters. De stichting  is op generlei wijze aansprakelijk.  


Vakantie 

Op de volgende dagen zal geen les zijn: 

5 april 2021 (2e paasdag) 

24 mei 2021 (2e pinksterdag) 

12 juli t/m 16 augustus 2021 (zomervakantie) 

27 december 2021 en 3 januari 2022 (kerstvakantie) 

De laatste lesdag voor de zomervakantie van 2021 is: maandag 5 juli 2021 De 1elesdag na deze vakantie is : maandag 23 augustus 2021 

Wij zijn ons ervan bewust dat dit een hoop informatie is. Mochten er nog vragen zijn, dan horen  wij dat graag. Wij wensen u en de uwen alvast fijne feestdagen en een bijzonder gelukkig 2021 toe! 

Met vriendelijke groeten van het bestuur van SPG in het Zadel 

Paul Bakker 06 - 10916669 Voorzitter 

Theo Den Blanken 06 - 15571502 Penningmeester 

Gien Van den Enk 06 - 55817853 Secretaris  

Alma Tervoort 06 - 37218248 Vrijwilligers coördinator Marijke Bruns 06 - 42815387 Materiaal 

Egbert Gorter 06 - 37039236 Algemeen bestuurslid Nancy Vlek-Heijman 0251 - 831595 Secretaris/Algemeen bestuurslid