maandag 14 juni 2021

Wet Bestuur toezicht rechtspersonen (WBTR)

De Wet Bestuur toezicht rechtspersonen, kortweg de WBTR, gaat in per 1 juli 2021. De WBTR vraagt meer dan alleen het aanpassen van de statuten. Het is ook bedoeld om de kwaliteit van besturen te verbeteren. In het onderstaande wordt aangegeven wat dit betekent voor de Stichting In het Zadel.

Voor onze stichting heeft deze wet slechts zeer beperkte gevolgen.


De wet geeft aan, dat:

  1. de onderlinge vervanging binnen het bestuur geregeld moet worden (verplicht op te nemen in de statuten);

  2. een bestuurslid niet deelneemt aan beraadslaging en besluitvorming bij tegenstrijdige belangen;

  3. meervoudige stemrecht wordt beperkt (is bij onze stichting niet aan de orde);

  4. eventuele toezichthouders worden benoemd (is bij onze stichting -vanwege kleinschaligheid- niet aan de orde);

  5. als er maar één kandidaat is voor een bestuursfunctie deze automatisch is benoemd.


De bij punt 1 genoemde verplichting om de onderlinge vervanging in de statuten op te nemen hoeft niet vòòr 1 juli 2021 geregeld te worden. Dat kan bij de eerstvolgende wijziging van de statuten, doch uiterlijk binnen 5 jaar.


De wet heeft de hoofdelijke aansprakelijkheid ook aangescherpt. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid is in de huidige wetgeving ook al aan de orde en dat verandert voor onze stichting niet. Kort gezegd komt het erop neer dat bij hoge uitzondering het bestuur hoofdelijk aansprakelijk gesteld kan worden als sprake is van onbehoorlijk bestuur (bijv. bij verwaarlozing van de boekhouding).