Donateurs

Onze donateurs/sponsors
De Stichting In het Zadel wordt door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s).Giften die u doet aan de stichting, mag u onder voorwaarden aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De stichting staat dan ook vermeld in het ANBI-register.

/