Organisatie

De stichting

Stichtig In het Zadel is verantwoordelijk voor:
  • de organisatie van paardrijlessen.
  • voor de inzet van vrijwilligers
  • de bijscholingscursussen voor de vrijwilligers
  • de aanschaf van aangepaste materialen (zoals speciale harnachementen en tillift).

De stichting kan alleen draaien dankzij vrijwilligers. Daarom probeert zij hen zoveel mogelijk te ondersteunen.Zo organiseert de stichting cursussen. Dit kan zijn op het gebied van omgang met de paarden en pony’s of deskundigheidsbevordering over handicaps.

Het ruitersportcentrum
Stichting In het Zadel heeft een samenwerkingsovereenkomst met Ruitersportcentrum De Schimmelkroft te Heemskerk (hierna afgekort: RCS). Het RCS is verantwoordelijk voor de veiligheid, toegankelijkheid en uitvoering van het paardrijden voor mensen met een beperking.

De vrijwilligers
Meer dan 50 vrijwilligers helpen geheel belangeloos de stichting. Deze vrijwilligers zorgen er voor dat de paarden worden gezadeld, helpen met op- en afstijgen en lopen mee met ruiter en paard.

Ook blijven vrijwilligers goed op de hoogte van onze activiteiten door middel van een nieuwsbrief. En natuurlijk zijn er vrijwilligersbijeenkomsten waarbij de gezelligheid en het uitwisselen van ervaringen voorop staat.

Het instructieteam
Het instructieteam bestaat uit vacature (ochtend- en middaglessen) en Wim van Bergenhenegouwen (coördinerend instructeur).

Het bestuur
De bestuursleden van de stichting zijn:
Paul Bakker | 06-10916669 | Voorzitter
Theo den Blanken | 06-15571502 | Peningmeester
Marijke Bruns | 0251 - 249489 | Bestuurslid (Materiaal)
Egbert Gorter | 0251 - 654271 | Bestuurslid (Opleiden)
Alma Tervoort | 0251 - 294221 | Bestuurslid (Communicatie/website beheer)
Gien van den Enk | 06-55817853| Secretaris (binnenkort in functie)