Tarieven

Abonnementskosten 2020

Junioren (jaarbedrag € 494):
  • eerste termijn 2020 € 277
  • tweede termijn 2020 € 217

Senioren vanaf 18 jaar (jaarbedrag € 653):
  • eerste termijn 2020 € 366
  • tweede termijn 2020 € 287

Spelregels
Wij hanteren het systeem van een halfjaarabonnement.
Het eerste halfjaarabonnement loopt van januari tot en met juni. Het tweede halfjaarabonnement loopt van juli tot en met december. De abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
Tijdelijk stopzetten i.v.m. langdurige ziekte kan in overleg, mits dit vooraf schriftelijk of per e-mail (info@inhetzadel.nl) is doorgegeven. Verrekening achteraf is niet mogelijk!
U dient het abonnement vooruit te betalen. Hiervoor ontvangt u een nota medio januari en medio juli.
Indien u de factuur niet ineens wilt betalen, verzoeken wij u contact op te nemen met de penningmeester, Alma Tervoort via een email te zenden aan alma.tervoort@gmail.com.

Indien u tussentijds wil opzeggen, kan dit in overleg. Dit moet wel voor de eerste van de maand worden gemeld bij info@inhetzadel.nl. De secretaresse neemt dan contact met u op.  Na een bijtijdse opzegging bent u verplicht nog een volle maand lesgeld te betalen. Het restant bedrag storten wij naar uw rekening terug.