Tarieven


Abonnementskosten 2023


Junioren (jaarbedrag € 595):
  • eerste termijn 2023 € 365
  • tweede termijn 2023 € 230

Senioren vanaf 18 jaar (jaarbedrag € 785):
  • eerste termijn 2023 € 485
  • tweede termijn 2023 € 300

Spelregels
Wij hanteren het systeem van een halfjaarabonnement.
Het eerste halfjaarabonnement loopt van januari tot en met juni. Het tweede halfjaarabonnement loopt van juli tot en met december. De abonnementen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
Tijdelijk stopzetten i.v.m. langdurige ziekte kan in overleg, mits dit vooraf schriftelijk of per e-mail (info@inhetzadel.nl) is doorgegeven. Verrekening achteraf is niet mogelijk!
U dient het abonnement vooruit te betalen. Hiervoor ontvangt u een nota medio januari en medio juli.
Indien u de factuur niet ineens wilt betalen, verzoeken wij u contact op te nemen met de penningmeester, Theo den Blanken via een email te zenden aan theo_den_blanken@hotmail.com

Indien u tussentijds wil opzeggen, kan dit in overleg. Dit moet wel voor de eerste van de maand worden gemeld bij info@inhetzadel.nl. De secretaris neemt dan contact met u op.  Na een bijtijdse opzegging bent u verplicht nog een volle maand lesgeld te betalen. Het restant bedrag storten wij naar uw rekening terug.