Hoe kun je SPG In het Zadel helpen?

Door de aanpassingen, de intensieve begeleiding en de kleine groepen zijn de kosten per ruiter erg hoog. Weliswaar ontvangt de stichting subsidie van enkele gemeentelijke overheden, maar dat is lang niet toereikend. Om de ruiters zo goed mogelijk van dienst te zijn probeert de stichting geld in te zamelen in de vorm van donateur bijdragen, sponsorbijdragen en fondsenwerving.
Wilt u helpen de continu├»teit van het paardrijden door gehandicapten bij onze stichting te waarborgen, dan kan dit op meerdere manieren. 

Een eenmalige donatie
Doneren kan eenvoudig via Tikkie met deze link: dat werkt met elke mobiele telefoon via de QR scanner of de camera (Iphone) en ongeacht bij welke bank u bent aangesloten.

 


Of maak over op rekening NL69 RABO 0119 7972 08 ten name van de Stichting Paardrijden Gehandicapten in het zadel. 

Een jaarlijkse donatie
Hiervoor krijgt u een naamsvermelding op ons overzicht van donoren. Het anoniem adopteren van een of meerdere van onze ruiters: U betaalt dan het abonnementsgeld. Mocht u ons met een periodieke bijdrage willen steunen, meldt u zich dan aan bij de penningmeester als donateur. Stichting “In het Zadel” is gerangschikt onder de tot algemeen nut beogende instellingen, zogenoemde ANBI instelling als bedoeld in artikel 24 van de Successiewet en geniet de daaraan verbonden voordelen voor wat betreft de heffing van successierecht en schenkingsrecht. Zie hiervoor de ANBI website